gh35 gh35

gh35 建设集团2020年03月稿件统计通报 gh35

gh35 gh35

时间: gh35 2020-04-02 gh35   单位(部门): gh35 党委工作部 gh35   点击:载入中...

gh35

 基层单位稿件统计9Ei陕西煤业化工建设(集团)有限公司

序号 单位 外稿 内稿
陕煤集团网站、微信、陕工报煤化专刊采用稿件数量 省部级以上媒体 是否完成 数量 是否完成
1 韩城公司 4 1 26
2 机电安装公司 4 1 22
3 澄合公司 2 7 23 ×
4 天工公司 2 1 26
5 洗选煤公司 2 0 29
6 大秦置业 1 2 × 7 ×
7 矿建二公司 1 1 21
8 路桥公司 1 1 16
9 汉中分公司 1 1 15
10 铜川公司 1 0 × 12 ×
11 榆林公司 1 0 6
12 掘进公司 0 2 × 12 ×
13 铜煤公司 0 0 × 21 ×
14 绿宇公司 0 0 × 12
15 设计公司 0 0 × 8 ×
16 矿建三公司 0 0 × 6 ×
17 咸阳分公司 0 0 × 6 ×
18 川耀公司 0 0 × 3 ×
19 设备租赁中心 0 0 × 2 ×
20 物资公司 0 0 × 2 ×
21 宝鸡分公司 0 0 × 1 ×
22 智慧泊车公司 0 0 × 1 ×
23 市场开发公司 0 0 × 0 ×
24 市场运营公司 0 0 × 0 ×
25 中煤公司 0 0 × 0 ×
26 中亚公司 0 0 × 0 ×

机关部室稿件统计9Ei陕西煤业化工建设(集团)有限公司

 9Ei陕西煤业化工建设(集团)有限公司

  单位(部门) 数量
1 党委工作部 14
2 财务资产部 1
3 生产技术部 1
4 投资与海外业务部 1
5 综合管理部 1
6 市场开发部 0
7 企业管理部 0
8 安全环保部 0
  合计 18

 9Ei陕西煤业化工建设(集团)有限公司

gh35

分享此新闻